Nou voye rechaje Digicel Ayiti kelkeswa kotew ye avek Hablax

Hablax de yon a milion moun nan sèvis kominikasyon an ta renemn konnen koman pou yo voye rechaje Digicel Ayiti nan yon fason byen rapid e fasil. 

Ou kapab rechaje Digicel  y Natcom nan yon bat zye avek Hablax, selman ou sipoze anresgistre epi telechaje aplikasyon mobil ki disponib sou PlayStore avek AppStore oubyen siw  vle ou kapab fel soy web. 

voye rechaje Digicel Ayiti nan fason fasil epi rapid

Rechaje kont yo,se kesyon minit li ye se sak fè Hablax diw koman pouw fèl kelkeswa kotew ye nan mond lan  nan kek etap. 

  • Premyeman, ale nan meni principal epi seleksyone “voye rechaje”.
  • Apre mete peyi wap voye rechaj lan ,si c ayiti wap ajoutel. 
  • Yon lot fwa, ou dwe chwazi sevis celilè an oubyen mete limewo telefón wap rechaje an. 
  • Pouw kontinye, peze Bouton pou valide numero a avek kantite kob rechaj lan.
  • Pou fini, chwazi fason kew vle Peye an swiv posesis lan jiskaske yo diw li fini.nan fason rechaj ou an Prale nan menm moman e lap transfome an minit.

Konnen metod  ki disponib pou Peye epi voye rechaj  avek Hablax

Pou nou li enpotan ampil pouw pwofite de sevis nou yo nan fason ki posib lan. Se pou sa , nou vlew konnenw tout metod ou kapab Peye ,e ki diponib pou ou. 

Avan tout bagay, nou genyen peyman kovensyonel tankou  kat kredi oubyen debi Visa, MasterCard, American Express avek ampil lot. 

Se empotan pouw itilize Kont sa yo avek nomw epi limewo ki koresponn epi avek pemisyon kew kapab Peye an ligne. 

Amplis,  ou kapab fel avek kont PayPal

Nan yon lot bò, nou genyen a dispozisyonw  peyman altènatif kise criptomonedas, pou moun ki vle fè tranzaksyon an ligne yo . 

Siw entérese konn plis ke sa cliente sousa. 

Eskew te konnen Hablax ofri yon Bonis de referans?

Nan Hablax nou bay $3.50 USD tankou bonis de referans, pouw entive yon zanmi oubyen yon fanmi  vin fè pati nan Hablax e si premye fwa ou fin itilize pi piti $1 USD, ou kapab benefinisye bonis  adisyonel pouw fè appel ou. 

Nou la poun edew, nou gen lajan ki gen ampil  kapasite ki la avek nou 24/24 pouki edew.

Finalman, siw vle fè pati de ekrip Hablax   swiv nou sou Instagram oubyen Facebook. La tou nap kapab edew kelkeswa pwoblèm ou pa neglije. 

Visite nou sou  www.hablax.com epi  dekouvri tout benefis, pwomosyonel ap bon pri in ke Hablax genyen pou ou. 

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *