Aplikasyon Hablax la te ajoute MonCash, sa fè li pi fasil pou voye lajan soti depi nan Chili.

Yon èd finansye ka fè yon diferans nan yon sitiyasyon ekonomik difisil. Pou rezon sa a, nan atik sa a nou ofri w plizyè konsèy itil pou ka voye lajan an Ayiti ak MonCash ak metòd efikas epi san danje. Aplikasyon Hablax la te ajoute MonCash! 

Ak Hablax, ou ka voye lajan bay fanmi w an Ayiti, moun ki lwen ou e ki bezwen sipò w. Nou asire yon transfè efikas atravè sèvis elektwonik MonCash.

Jodi a, apeprè 2.5 milyon Ayisyen ap viv aletranje, nan peyi tankou Etazini, Repiblik Dominikèn, Kanada, Lafrans, Bahamas, Brezil, ak Chili ak lòt anko.

Ogmantasyon nan migrasyon iregilye nan peyi ki pi devlope ekonomikman koute lavi anpil imigran k’ap chèche pi bon kondisyon lavi.

Epi akoz sitiyasyon ekonomik konplèks nan peyi a, emigran ayisyen yo eseye jwenn fason rapid e san danje pou yo transfere epi voye lajan pou ede fanmi yo soulaje kriz ekonomik la.

Hablax: voye lajan an Ayiti san danje

Enskri sou sit Hablax la oswa telechaje APP mobil nou an pou voye lajan an Ayiti san danje epi rapid, epi resevwa li dirèkteman sou yon kont MonCash.

Avèk Hablax, moun k’ap resevwa a ka resevwa transfè lajan an nan kèk etap, nan kont Full Wallet li ki active a pou transfè entènasyonal MonCash.

Sonje tou ke nan Hablax ou ka jwenn ekselan òf ak avantaj pou jwenn aksè nan lòt sèvis yo an Ayiti tankou apèl entènasyonal de kalite VIP, mesaj serye ak rechaj mobil rapid edpi san danje.

Yon fwa ou anrejistre, ou ka jwenn aksè nan òf byenvini nou yo pou nouvo manm yo epi jwenn bon jan kalite sèvis, pandan y’ap ekonomize.

Aplikasyon Hablax la te ajoute MonCash. Ki jan pou aktive kont FULL WALLET MonCash

Aplikasyon Hablax la te ajoute MonCash! 

Pou voye lajan an Ayiti atravè MonCash, ou dwe enskri sou sit Hablax la oswa telechaje App mobil nou an.

Sonje ke pou fè transfè atravè ajans dijital MonCash la, moun k’ap resevwa a dwe aktive yon kont Full Wallet pou transfè entènasyonal yo pandan lap swiv etap ki anba yo:

  • Premyèman, ou bezwen gen yon nimewo mobil Digicel aktif.
  • Vizite yon ajans Digicel epi ranpli KYC (konnen kliyan ou a) an pèsòn ak yon idantite valab (paspò, lisans chofè oswa dokiman nasyonal).
  • Apre sa a, aktive «Transfè Lajan Entènasyonal», ki ka fè nan 4 fason:

– Ak yon Ajan pandan yon vizit nan Ajans Digicel la

– Depi nan meni MonCash USSD nan app la.

– Rele «Sèvis Kliyan» (Konpoze *202#)

– Sèvi ak kòd USSD pandan wap sèvi avèk klavye mobil ou a. 

Ou dwe konnen ke si ou vle sèvi ak opsyon «d», ou ka swiv etap sa pou aktive Transfè Lajan Entènasyonal pandan wap sèvi avèk kòd USSD sou klavye mobil ou a.

*Telechaje epi anrejistre nan aplikasyon MonCash la.
*Fè *202# depi mobil lan.
*Selesyone «Opsyon 6».
*Chwazi » to Opt in».

Nan fason sa a, transfè lajan an pral rive nan men ou nan apeprè 24 a 48 èdtan ouvrab.

Antre nan Hablax epi jwi bon jan kalite sèvis li yo!


Li ka enterese ou:

Voye minit telefon sou Digicel Ayiti epi nap few kado plis avek pwomosyon Hablax yo

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *