Sévi avek kat Mach ou pouw voye rechaj an Ayiti epi sévi ap tout sévis Hablax ofriw

Aprann koman pouw rechaje an Ayiti epi peye  avek yon kat prepeyé  Mach nan Chili avek Hablax .  

Mach se yon kat  prepeye vityel entenasyonal ki gen yon objektif ki se fe acha nan boutik oswa pou peye sou entenet pou tout kalite sevis tankou nan Hablax.

Nan fason sa,  ou kapab voye rechaj kelkeswa kote nan mond lan apati aparey mobil ou  oswa ajoute  pou apel ou ak teks mesaj.

Koman ou kapab jwenn yon kat Mach pou rechaj ou an Ayiti ?

Pou jwenn kat Mach li nesese ou kapab louvri li sou entenet, li totalman gratis.

Kat sa disponib pou tout moun kap viv nan Chili, ki gen 18 an oswa plis, li pou moun tou ki genyen yon RUT aktyalize e ki gen yon aparey Android oswa iOS .

POU  konplete  enskripsyon  Mach la,  ou dwe telechaje aplikasyon an ki disponib pou aparey nou mansyone yo, aksepte  los tém ak kondisyon yo, tache  RUT la ak nimewo dokiman.

Finalman, ranpli espas yo ak done pesonel yo mande yo.

Pouw fini,  ou pral resevwa yon kod verifikasyon epi ou dwe pare pou  fe tout kalite péman nan nouvo kat Mach ou a.

Kat vityel sa, li diferan ak yon kat kredi ,li pa pémet ou antre nan det paske ou peye avek balans ou genyen nan kont  MACH ou an.

Nan sans sa , ou kapab rechaje li nan bank  atravé yon transfe senp.

Etap pou rechaje an Ayiti

Avan ou kontinye eksplike kijan pou rechaje an Ayiti, nou vle few sonje ke ou ka telechaje   App Hablax nan PlayStore oswa AppStore epi kontinye ak done yo.

Oswa siw vle pati fanmi Hablax lan  nan  potal entenet.

La kounya ou fe pati fanmi enkwayab sa, swiv etap sa yo tou kout .

  • Pou komanse, antre nan platfóm Hablax la epi ale nan meni prensipal.
  • Apre sa, chwazi opsyon  “Voye Rechaj”.
  • Imedyatman, ou dwe chwazi peyi a destinasyon nan Rechaj ou a, nan ka sa , Ayiti.
  • Pou kontinye, chwazi tip sévis wap rechaje an antre nimewo moun wap rechaje an.
  • Yon fwa kew la, chwazi kantite lajan . sonje byen ke siw vle realize plis Avan kew fe péman final ou dwe fe opsyon “Ajoute Lot”, nan ka kontré, siw vle ranpli pwosesis voye rechaj ou a,peze “Peye kounya”.
  • Finalman, chwazi metod   péman  “Kat” ak pwosesis pou ke Rechaj ou voye bay  fanmiw oswa zanmiw lan ale  avek siksé.

Pouw ka jwenn plis enfomasyon sou metod péman ke Hablax genyen pou ou rantre  la.

¿Kijan pouw peye Rechaj ou avek kat Mach?

Pouw peye sevis Rechaje telefón  selilé  nou yo oswa apel entenasyonal yo, ou ka itilize kat Match la tankou yon kat kredi.

Nan ka sa, ou dwe chwazi  opsyon kat kredi nan aplikasyon nou an epi antre done li yo.

Kenbe nan tét ou ke ou dwe gen ase balans  pou kapab fe péman.  Kat Mach la transfome balans  otomatikman an dola epi ou ka we done yo nan aplikasyon an, antre nan opsyon  «Kat» pi devan  «we done». La menm, ou kapab we echanj pousantaj la pou jounen an.

Vant lan pral konfime epi balans  MACH lan ap diskont nan menm moman.

Apati   aplikasyon an ou kapab we saw achete nan pati  «Istwa mouvman ».

Anplis de sa, ou pral resevwa resi péman nan Email ou.

Siw vle konnen an detay kijan kat Match lan travay rantre  isit la.

Chache konnen tout sa Hablax pote pou ou  sou rezo sosyal yo  Facebook ak Instagram oswa vizite nou sou www.halax.com

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *