Dekouvri Koman pou rele ayiti epi jwi yon konvesasyon de kalite ak moun moun ou yo

Nan atik sa a nou pwal rakonte ou  tout detay Koman pou rele ayiti nan yon fason rapid epi fasil  nan objektif pou ka rete konekte ak fanmiw

Anplis ,nan Hablax nou ofriw yon meye kalite kominikasyon apel pou ou ka viv yon pi Bon eksperyans .

Komsi sa pat ase ,pou ou toujou rete ankontak ak moun ki mankew yo ,nou ofri yon enkwayab tarif answit ou ka voye mesaj teks  ak rechaj móvil

 Sepandan  se enpotan ke ou  konnen  ou ka selman fe apela ak Hablax  depi nan peyi ou trouvew la  ak yon nimewo akse lokal asiyen.

Deja apel nou yon pa konekte atrave entenet.

Nan sans sa a ,nou kapab pwomote tyon koneksyon de kalite tankou se te yon apel lokal.

Pou konnen si peyi kote ou ye a gen nimewo akse lokal klike la Non.

Koman pou rele ayiti atrave Hablax

Li enpotan avan ou reyalize  apel ou ayiti p’ouw asirew ke ou gen lajan sifizan pou fe apel ou yo .

Pou sa pa rive ou dwe  ajoute lajan sou kont ou.

Nan sans sa,rechaje kont ou tre fasil epi senp ,selman ou dwe antre nan premye opsyon meni an  kote ki make “Fon pou apel ak SMS”.

Apre ,make kantite ou vle ajoute sou kont ou a  epi seleksyone metod peyman ou prefere a .

Pou fini  imedyatman peyman an fet ak sikse ,nouvo lajan sou kont ou a pwal pare pou ou jwi yon enkwayab konvesasyon.

Pou konnen tout metod peyman  Hablax gen pou ou yo klike la Non

Rele Nan fason epi rapid depi nan Hablax

Si jiskaprezan ou poko gen aplikasyon   Aplikasyon Hablax la sou telefon  Android oubyen iphone ou telechajel kounya

Kontinye senp pa sa yo epi depiw fin konplete anrejistreman ou a:

  1. Premyeman sitiye klavye aplikasyon epi make nimewo ansanm ak kod peyi a nan ka sa se(+509).
  2. Apre pese ikon apel la epi lap konektew ak nimewo akse lokal peyi ou  a  pou lanse apel la.
  3. Pou fini yon opérate pwal resevwa ou li pwal endikew kantite lajan ou a epi apre apel la pwal konekte.

Viv yon eksperyans inik sou apèl ou an Ayiti atravè nimewo aksè lokal laVive

Nan ka si o upa gen aplikasyon epi ou senpleman swete konnen pou rele ayiti depi nan telefon selile ou oubyen telefon fiks.

Swiv pa sa yo epi nap montrew koman pouw kontinye:

  1. Pou komanse mete nimewo akse lokal peyi ou a epi make li depi nan liy telefonik  ki anrejistre nan Hablax la.
  2. Aprew fin koute vwa opérate a pese 1 epi resevwa enfomasyon an espayol .
  3. Answit tounen peze 1 pou endike ke ou pwal reyalize yon appel.
  4. Finalman ,antre nimewo ou swete  rele a  akonpaye  kod peyi a nan fom sa: 011+ kod (509) + nimewo telefon nan  + djez (#)

Anrejistre ak Hablax epi profite yon enkwayab benefis

Kounya kom konnen koman  pou rele ayiti atrave Hablax  ,ebyen konnen tout gran benefis ke nou gen pou ou yo.

Anplis wap resevwa yon bonis de 3.50 dola  siw mete 5 dola pou premye fwa .

Wap resevwa  yon ti Bonis 3,50 dola adisyonel  si ou refere nou ak yon zanmi ,ou yon fanmiw  lel reyalize premye tranzaksyon li.

Men se poko fini, nou menm nou pa touche pou lew dekonekte ou rete konekte plis tan ou vle ,

Vizite nou nan www.hablax.com epi aprann plis.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *