3 fason pou kominike avek moun ou renmen yo an Ayiti ak bon jan kalite Ekselan nan Hablax

Ayiti se yon peyi  ki gen  plis  pase  11  mil ya  abitan kote apepre 15%  imigre  chak  ane pou  diferan   rezon   se  poutet  sa nan  Hablax nou gen  diferan fason  pou kominike avek moun ou renmen  yo  nan  kelke   swa distans.    

Nan fason sa a, nou ofri  ou yon   platfóm  mobil  oswa entenet ki   Fasil  kap pémet ou rete toutan an kominikasyon avek zanmi w ak fanmi yo tou avek yon bon kalite ak yon pri kelke  swa  kote ou ye nan mond lan.  

Avek Hablax ou gen 3 fason pou kominike avek moun ou pi renmen yo

Objectif prensipal nou se diminiye  distans la  nan bon jan sevis kominikasyon  tankou   Rechaj mobil, apél entenasyonal ak   SMS.

1 Voye Rechaj  Natcom oswa Digicel avek Hablax

Nou okouran de bezwen  itilizatè nou yo, se pou rezon sa yon nan sevis ki pi itilize se voye Rechaj mobil nan platfóm nou yo  ki  pémet yon  pwosesis rapid ak sekirite.  

Menm jan an tou, voye  Rechaj mobil  imedya  kap  pémet ou kominike   atravé yon plan done  ak fanmi w selon operaté  an Ayiti.

Avek  Rechaj sa yo ,  fanmi ou  oswa zanmi ou an   Ayiti  ka Fe  apél  videyo ak  zouti  kominikasyon , Navigasyon  Entenet ak anpil  lot opsyon.

Pou  voye  rechaj avek  Hablax  sa ou dwe  fé  se swazi   opsyon “Voye Rechaj. Le sa  a, epi  peyi  destine a antre  nan done  kontak yo  ak vale Rechaje.  Finalman  chwazi   metod péman  w  prefere a  yon fwa li apwouve,  Rechaj ou a prale avek siksé.

Si w vle konnen  tout   metod  péman nou yo   klike isit la.

2 Avek Hablax reyalize apél   long  distans avek pri enkwayab

Jwi  yon koneksyon ak kalite apél  yo an Ayiti  soti nan peyi tankou  etazini, Chili, kolonbi ak bokou  plis.  Apél entenasyonal  nou yo fonksyone gras  ak nimewo aksè lokal  asinye nan   Hablax, ki pémet koneksyon lokal  e ki ap yon meye  kalite.

Anplis de sa, konte sou pousantaj ak bonis ke ou achte le ou enskri  ak Hablax pou ou ka pale pi lontan.

Yon fwa ou verifye  nimewo aksè lokal la swiv etap senp sa yo pou fé apél an Ayiti.

  1. Premyeman, antre nan platfóm mobil Hablax epi lokalize  klavye nimerik la.
  2. Nan ka ou pral fe yon apél nan telefón fiks oswa telefón selilé, rele nimewo aksè lokal la touswit, peze 1 pou lang  Espanyol  oswa 2 pou  angle ak 1 pou  endike  ke ou pral fe yon apél.
  3. Le sa a, rele nimewo destinasyon  apél la komanse ak kod peyi  a Apre ak nimewo kap resevwa la.
  4. Apre sa, peze bouton apél la epi apél  ou a ap lye tankou se te yon apél lokal.
  5. Finalman, rete selman pou lot moun sou lot bout telefón lan reponn epi jwi yon bel  kovesasyon ak  bon kalite Ekselan.

Li  enpotan ke ou asire w ke ou gen ase balans pou apél ou  avan ou jwi sevis sa a, depi si ou pa gen ase ou pral gen pwoblèm  koneksyon oswa koupi Pandan apél ou a

3 Santi ou pi pré moun ou renmen yo nan SMS

Finalman, youn nan  opsyon  nou an ap voye mesaj teks, kote ou gen posibilite pou di tou sa vle nan 160 karaktè pou chak mesaj.

Ou ka fé sa nan nenpot kote nan mond lan ak pi bon nan tout se ke li pa nesesè pou moun kap resevwa ou a gen aplikasyon  Hablax.

Kenbe nan tét ou ke, si moun nan gen   Hablax,  aplikasyon ap konpote tankou yon sistèm  mesajri ententane epi yo pral pémet ou voye jiska 230 karaktè  pou chak  mesaj.

Vizite nou  nan  www.hablax.com epi jwi yon koneksyon  ki gen kalite pa gen pwoblèm ke ou a kilomèt de moun ou plis renmen yo.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *