Voye rechaje Ayiti depi chili épi peye jan ou prefere

Pou hablax li primòdyal pou’w kapab kominike avèk  zanmi ak fanmiy ou san konplikasyon. Pou sa Rechaje Ayiti depi chili atravè platfòm mobil nou an ak sou sit entènet nou an. 

Anplis Nou  panse ak nesesite itilizatè nou yo nou mete a dispozisyon Kliyan yon gran varyete metòd pèyman k’ap ede’w antre nan tout sèvis nou yo nan objektif pou’w achak plis pròch fanmim ak zanmiw.

Rechaje Ayiti depi chili Ak kèk ti etap

Pa rete san’w pa ankontank ak moun ki chè pou ou yo epi konnen koman voye rachaj An Ayiti Nan kenpòt distans lan , pou sa selman ou bezwen swiv kèk etap

  1. Pou kòmanse ,Antre nan platfòm mobil la oubyen sit entènèt nou an, epi Lèw lokalize meni prensipal epi chwazi dezyèm opsyon an «voye rechaj« 
  2. Answit ,seleksyone Non peyi kote w’ap Rechaje a , Nan ka sa wap seleksyone Ayiti (Haití).
  3. Toudeswit ou dwe seleksyone sèvis ou swete rechaje a .
  4. Kou’w fini w’ap seleksyone kantite rechaj la epi peze bouton »peye a kounya« epi chwazi pa ki mwayen ou vle peye.
  5. Pou’w fini , Ou dwe konplete espas kote yo mande’w pou peye a epi imedyatman tranzaksyon an fèt ak sisksè Eben rechaj la ap tou ale jwenn fanmiy ou oubyen zanmiw

Pa bliye Hablax ba’w plizyè posibilite pou’w reyalize plizyè rechaj pandan menm tranzaksyon an.

Nan ka sa ou dwe seleksyone « Ajoute Yon lòt » epi reyalize menm prosedi pouw voye rechaj.

Konnen metòd pèyman yo pou’w voye rechaje Ayiti depi chili atravè Hablax

Hablax genyen diferan opsyon pou peye k’ap pèmèt ou antre nan tout sèvis nou kòminikasyon nou yo yon fason pi fasil. Raplew Metòd sa yo disponible sou aplikasyon hablax la tankou sou sit entènet nou an ,Kote w’ap kapab seleksyone yon mwayen pèyman ki adapte ak peyi kote w’ap viv la.

Nan ide sa ,anndan metòd pèyman yo  nou gn yon fòm konvansyonel tankou kat kredi ,Visa ,Mastercard,American express,.

Pou denye metòd pèyman yo nou genyen posibilite pou fasilite ou peye atravè platfòm PayPal la.

Yon lòt kote nou mete a dispozisyon ou fòm pèyman altènativ tankou transfè bankè ,kat prepaye , Ak peye an efektif Epi kriptomonnen.

Nan ka ou ou swete fè itilizasyon transfè bankè ou Ka fèl atravè Webpay Ki pèmèt pèyman Ak Kat debi visa elektron,Maestro ak RedCompra.

Nou genyen pèyman an efektiv tou,ladanl ou kapab jesyone atravè Servipag, pou fè pèyman unik bagay w’ap bezwen fè se seleksyoe efektif “Efectivo “. Imedyatman w’ap resevwa yon kòd Nan yon fenèt ijans épi andan fenèt sa a ou dwe lokalize pwen ki plis prè a.

Finalman , Ou ka pwosede pèyman ou yo Ak Kat prepeyé Match la Tou oubyen se ou swete ou kapab fèl Ak kriptomonnen déjà ki chaje’l pou jere pèyman yo pa monnen vityèl .

Anregistre ou nan Hablax gratis épi profite benefis nou yo

Si ou poko telechaje aplikasyon Hablax la , li disponible pou tout telefòn Android Ak iPhone telechajel sou playstore,

Si ou prefere fè anrejistreman de yon Lòt manyè ou kapab fèl atravè sit entènet nou an.

Imedyatman prosesis la fini, w’ap resevwa yon bono 3.50 dolo ameriken Tou depan de valè Ou mete pou premye fwa a.

Yon Lòt kote nou gen yon ekip sipò Ki kalifye pou pote meyè sèvis pou ou.

Raple’w byen Hablax disponib Nan près ke tout rejyon nan Mond lan épi déjà misyon nou se pèmèt ou santi ou pi pwòch fanmiy Ak zanmi ou

Kisa w’ap Tann pou’w fè pati bèl fanmiy Hablax?

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *