Voye-minit-Digicel-Ayiti

Soti nan Chili ak Brezil, voye minit Digicel Ayiti epi jwenn plis promosyon ke Digicel ofri atravé Hablax

Avek Hablax, voye minit Digicel Avek Hablax, voye minit Digicel Ayiti avek plizyè metÒd pèman ke nou genyen pou ou epi nou mete promosyon espesyal a dispozisyon w depi Brezil… Read more
rechaj-ou-yo-depi-Brezil

Kounya Nan Hablax Ou Kapab Peye Tus Rechaj ou yo Depi Brezil ATravé Elo Avek Hipercard

Nou aktive yon nouvo fason pouw peye para rechaj ou yo Depi Brezil pouw kapab pwofite de sevis nou yo kelkeswa destinasyon li. Read more
recchaje-natcom-avek-digicel

Recchaje Natcom avek Digicel Ayiti nan nempot peyi kew ye

Nempot kote kew ye an wap rankontre avek Hablax, ou kapab recchaje Natcom avek Digicel pou fanmiw yo ki vreman empotan pou Ayiti. Read more
peye-rechaj-mobil

Konnen kòman Ou ka peye rechaj mobil ou san ou pa deplase kite kay Ou

Pou hablax li enpòtan pou’w peye rechaj mobil kapab gen aksè a nenpòt nan sèvis nou yo san limit Read more
sevis-kominikasyon

Ak Hablax ou ka reyalize peyman pou tout sevis kominikasyon atrave mwayen elektwonik

Nan tan sa yo kote anpil nan nou trouve nou lwen lakay nou pandan nap proteje sante nou ak sante fanmiy nou Read more
voye-rechaj-mobil

Ak metòd pèyman nou yo,ou ka voye rechaj mobil nenpòt kote Nan mond lan

Hablax vini pou amelyore kominikasyon moun ki trouve yo lwen moun ki chè pou yo e l’ap ofri sèvis rechaj telefòn ,apèl entènasyonal ak voye sms. Read more
Rechaje-Ayiti-depi-chili

Voye rechaje Ayiti depi chili épi peye jan ou prefere

Pou hablax li primòdyal pou’w kapab kominike avèk zanmi ak fanmiy ou san konplikasyon Nan yon fòm fasil e senp, pou sa Rechaje Ayiti depi chili atravè platfòm mobil nou… Read more