Recchaje Natcom avek Digicel Ayiti nan nempot peyi kew ye

Nempot kote kew ye an wap rankontre avek Hablax, ou kapab recchaje Natcom avek Digicel pou fanmiw yo ki vreman empotan pou  Ayiti

Ou ka fè apati de platfom nou an, li met te móvil oubyen web.

Nou konnen koman li empotan pou rete konekte avek zanmiw yo ap fanmiw ki separe avek yon paket  kilomet, se pousa, nou mete ampil dispozisyon avek ampil lot fason ou kapab peye.

Fe Recchaje Natcom avek Digicel sou fom fasil epi rapid

Kom nou te di nan atik avan  yo Digicel oubyen  Natcom ofri avek  Ayisyen yo diferan sevis  kominikasyon mobil  avek aktivasyon done  kap pemet ou toujou rete enfome.

Sepousa, nou envitew pouw fe pati  fanmi Hablax, anregistre nan  aplikasyon disponib pou Android avek iOS  apati el sit web la.

Swiv konsiy sa yo etap pa etap: 

  • Pou komanse, ale nan meni pwencipal la epi seleksyone “Voye rechaje yo”.
  • Touswit, seleksyone peyi wap voye minit lan , nan ka sa Ayiti.
  • Yon fwa kew la, seleksyone tip  de sevis  kew  rehaje an: Celile ·        Pi devan, mete enfomasyon pou moun wap voye minit lan , verifyel seleksyone kantite wap mete 
  • Siw vle fe plis rechaj toujou peze “Ajoute yon lòt”, siw pap fe plis peze “Peye kounye a
  • Finalman, seleksyone metod kew vle peye an.

yon fwa kew la apwouve  rechaj ou an epi li prale avek sikse  al jwenn fanmiw.

Konnen metod ou kapab peye Hablax mete a dispozisyonw

Po Hablax, li vreman empotan ke ou toujou kapab akse avek tout sevis nou yo , nou vle palew plis sou fason ou kapab peye yo nan sevis nou yo.

Aktyelman, ou kapab recchaje Natcom avek Digicel epi nou kapab peyi li sou kat de crédit Visa, Mastercard, American Express e ampil lot.

Nan fason sa, ou kapab peye tou avek kat debi visa avek MasterCard, Oubyen  siw vle tou ou kapab peyel avek yon kont  PayPal.

Yon lot bo, siw ap viv Brezil, Chili o Colombi  ou kapab  peye avek  transfe bank oubyen peye nan  nan plizye pwen vant ke nou genyen ki rele   recaudo encargados.

Mesi gras  avek ako   komesyal s a ke nou jwenn lan kap fasilitew peye nan lajan lokal peyi ou ye an.

Anplis, ou kapab peye avek Criptomonedas, fason sa li menm se avek monnen vityel  se sou nom sa yo konnenl plis sou mache an.

Siw vle konn plis  a detay  de tout  metod ou kapab peye yo ale la.

Dekouvri tout sa Hablax genyen poul rakontew

Poum fini pou plis enfomasyon avek lot bagay ke poun kapab pote pou nou envitew swiv nou sou paj sosyo yo.

Nou kapab swiv nou sou Facebook, Instagram avek Twitter pou kapab pwofite de pwomosyon nou yo avek bonis yo.

Powofite de meye  kominikasyon ke Hablax genyen pou ou, vizite nou  sou www.hablax.com  wap jwenn plis detay.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *