Ou konnen pi bon zouti yo pou fé apél videyo voye rechaj mobil an ayiti avék Hablax

Hablax gen yon lis zouti ekselan totalman lib pou fé apél videyo groupal soti nan nenpot kote nan mond lan atravé rechaj mobil ou an ayiti pou ke ou pa sispann rete an kontak avék zanmi ou ak fanmi ou.

Pou fé sa nou envite ou telechaje Aplikasyon Hablax ki disponib pou android oswa iOs epi ranpli enskripsyon

Ou oswa si ou vle ou ka ini ou nan kominote enkwayab sa atravé potal enténét la sou konmpité ou.

Voye rechaj mobil an ayiti avék Hablax e kenekte pi vit ke posib avék moun ke ou pi renmen yo

Yon fwa ou ranpli enskripsyon ou nan Hablax,ou pare pou jwi sévis voye rechaj mobil an ayiti depi soti nan nenpot kote nan mond.

Nan yon lot bo, lè rechaj ou yo rive nan destinasyon yo,yo ka aktive plan djigas espasyal ki pèmèt ou fè sèvi ak zouti kominikasyon gratis.

Pou sa ou dwe swiv etap senp sa yo.

  • Premyèman antre nan meni prensipal la epi seleksyone dezyèm opsyon an ki se“Voye rechaj
  • Dezyèmman seleksyone peyi a ou pwal voye rechaj la nan ka sa tankou ayiti.
  • Twazyèmman antre done moun kap resevwa a epi chwazi valè rechaj ou vle a.
  • Finalman pou fini peze bouton“Peye kounye a ” epi seleksyone motod pèyman an fason ke ou prefere a.

Mete sa nan tèt ou ke nou genyen yon katalog ekselan nan metod pèyman ke nou mete an dispozisyon e ou kapab konnen li nan lenk.

sa a nan yon lot bo,nou vle ke ou konnen ke platafom nou yo kapab asiyen yonn oswa plizyè rechaj avan ou administre.

pèyman final ou a.Afen ke li pi rapidt,le ou voye rechaj ou yo rive nan mwens tan posib.

Epi pa konplike peye rechaj ou yo yon fwa e yon lot fwa anko rechaj ou yo pandan ou kapab fè yon sèl pèman.

4 zouti pou apèl video an ayiti

Si wap chèche yon fason pou kominike avèk zanmi ou ak fanmi agreyab ou yo,li fasil pou itilize e yon fason gratis,

La nou pwal di ou 4 zouti ekselan ki non sèlman pwal pèmèt ou tande yo e tou kapab wè yo nan nenpot kote nan mond lan.

WhatsApp

Nan moman sa aplikasyon enkwayab sa a se yonn nan pi popilè a nivèl mondyal la,ki konte avèk posibilite pou fè apèl videyo,

Voye mesaj enstantane e menm mesaj vokal.

Nan li, jiska 4 moun ka konekte ansanm ak koneksyon li yo selon bon jan kalite siyal chak moun.

Skype

Sa se yonn nan meyè zouti pou fè apèl videyo yon fason gratis.pou jwi de aplikasyon sa li nesesè ke tout patisipan yo genyen prop kont yo.

Anplis de sa li bay yon bon jan kalite imaj ak son,pou kapab fè yon konvèsasyon pi konfom pi bèl avek filtè espesyal,

Ou kapab anrejistre konvèsasyon enkwayab sa a e kom benefis lap kitew pataje biwo ou.

E yonn nan avantaj li yo sè ke li disponib pou itilize nan mayorite aparèy tankou,odinatè,telefon,e tablèt.

Ebyen ou met fe li menm jan an tou san problem.

Google Duo

Google konte avèk yon seri de sèvis antre yo ou jwenn zouti sa google  duo avèl ou kapab reyalize,apèl video byen fasil avèk bon jan kalite.

Aplikasyon sa a ideyal pou itilizatè sa yo kap chèche rapidite pou antre e fasilite pou itilize li.

Jitsi Meet

Sa a se yon zouti miltiplatfom ak karaktè gratis e sak pi bon nan tout la se ke li fonksyone avèk kod ouvè sa ki pèmèt ou fè apèl videyo

E san ou pa bezwen enrejistre non itilizatè.

Trè pèfèk pou itilize nan aparèy mobil Android y iOS oswa senpleman konekte ou atravè konmpitè ou.

Chwazi sa ou prefere a e sa ki pi byen adapte a nesesite ou yo,sak pi bon nan tout sè ke ou jwenn aksè nan rechaj mobil an ayiti avè Hablax.

Hablax se opsyon pafè pou bay yon solisyon a distans.kisa wap tann pou kapab fè pati de fanmi enkwayab sa a epi kominike ou avèk ekselans?

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *