Kounya Nan Hablax Ou Kapab Peye Tus Rechaj ou yo Depi Brezil ATravé Elo Avek Hipercard

Nou aktive yon  nouvo fason pouw   peye para  Rechaj ou yo Depi Brezilpouw kapab pwofite  de sevis  nou yo kelkeswa destinasyon li, san yo pa neglije fason peman nou konnen ki disponib pou Brezil yo .

pou nou an kont ke pifo popilasyon  bezwen rete an kontak avek paran yo ki nan lot peyi ,

Nou pemet ou  itilize kat de kredi ki pi komen yo.

Itilize sevis Hablax epi peye avek kat kredi

Aktyelmam, nan Brezil  ou kapab genyen kat kredi Elo avek Hipercard, avek yo yap pemet ou achete an liy avek lot enfinite benefis ap sevis .

Sak pi enpotan, kat sa pemet ap moun kap viv  lot peyi ke Brezil genyen li byen fasil e pwofite de tout benefis yo .

Siw genyenl ,itilizel  pouw realize rechaj nan nenpot kote nan mond lan avek Hablax.

Pouw fel  itilize sa, selman ou dwe seleksyone debes  katolog de peman  opsyon “Tarjeta” epi ranpli fomile an avek done ki korek pouw fini avek pwosesis peman .

¿Ou konnen laje  katalog peman ke Hablax mete a dispozisyonw yo?

Pou nou li  enpotan ke ou konnen  tout  fom peman ke Hablax mete disponib ke tout kliyan nou yo kapab pwofite de tout sevis ap benefis yo .

Rantre nan sa , pou Brezil nou dispoze  metod de peman konvansyonel tankou kat

 kredi ou Debi, sepousa, selman ou gen pouw rantre  done yo nan menm fom abityel yo .

Nan yon lot bo, avek menm sa ou kapab realize peman  atravé yon kont PayPal avek li ou kapab realize peman atrave potay entenet prensipal ou an

Nou konsyan nan ampil okazyon moun kap viv Brezil yo se moun lot peyi yo konn jwenn tipwoblem  kounya genyen yon kont bank nou mete disponib ou kapab peye ap lajan nan men  Boleto Bancario.

An plis, nou gen peman  atravé kat prepeye tankou Acceso, yon kat prepeye ou kapab rechaje atravé  depo nan boutik ap  maket.

Finalman, avek yon altenatif peman avek  Hablax, ou kapab realize  rechaj depi Brasil peye avek  Criptomonnen .

Se yin lajan vityel ki travay ak yon system chifreman pou bay ou pi gwo sekirite le wap fe tranzaksyon yo.

Siw vle konn plis detay sou metod peman nou yo klike  La.

Pwofite  tout  sevis Hablax  yo epi voye rechaj ou yo Depi Brezil

Kounya ou konnen   nouvo fom  peman depi Brezil, swiv 5 etap sa yo pouw realize yon rechaj kelkeswa  destinasyon an:

  1. Pou komanse, telechaje aplikasyon mobil la oswa siw prefere ou kapab anregistre sou  sit net la.
  2. kontinye, ale nan meni prensipal epi seleklsyone dezyem opsyon “Voye Rechaj”.
  3. Pi devan, seleksyone el peyi destinasyon ap tip de sevis wap rechaje an.
  4. Pou kontinye, mete limewo kontak lan tou epi touswit oprime la opsyon “Peye kounya”.
  5. Finalman, seleksyone metod peman, nan ka sa “kat” epi konplete tranzaksyon an.

Pa bliye ou kapab  realize yon ou plis rechaj mobil avanw fin  peye . Pou plis enfomasyon  vizite nou sou  www.hablax.com epi konnen tout  benefis, bonis ap tarif ke nou genyen pou ou .

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *