Fe apél an Ayiti an prive lew aktive opsyon apél prive Hablax

Eskew te konnen ak Hablax ou ka fe apél an Ayiti sanw pa idantifye nimewo la?

Nan sans sa,  Hablax ofriw yon bon zouti pou ou genyen kontwol total sou moun ki ka idantifye ID apél ou a epi  lew fél.

Aprann konnen koman pouw fe appel prive an Ayiti avek Hablax

Nan ópotinite sa,  nou pral pale de yon zouti entegre nan Aplikasyon Hablax ki pral pémet ou fe apél prive Otan de fwa ou vle.

An relasyon ak sa, li pa nesesè anko pou w lage ID  ou nan chak apél ou fe nan Aplikasyon  jis peze yon bouton .

 1. Premyeman, antre nan aplikasyon  mobil oswa nan potal entenet la, ranpli enskripsyonw lan
 2. Dezyemman, ale nan opsyon Meni an “konfigirasyon Apél”. Siw sou   platfóm mobil lan, li nan pati anba. Nan ka kew fél apati potal entenet la, wap jwenn li nan pati anle a.
 3. Twazyemman, aktive bouton apél prive an pa glisman jiskaske li vin vèt .Sa endike ke apél prive an otorize.
 4. Avek sa, Nimewo jenerik Hablax la ap paret.
 5. Finalman, ou kapab dezaktive bouton an nan menm fason an jiskaske li vin gri, ki  endike ke apél ou yo pral idantifye ak respektif ID.

Swiv etap sa yo pou fe apél an Ayiti nan aplikasyon Hablax

 • Pou komanse, antre nan Aplikasyon Hablax ou epi klavye a ap paret Imedyatman pou fe apél la.
 • Le sa, antre nimewo telefón nan ak kod peyi a. Nan ka sa 509, san siy plis la(+)depi li te jwenn pa defo sou klavye a.
 • Anfen, peze bouton  apél la .Apre sa , ekran ap endike w nimewo aksè peyi  w dwe aksepte a.

Apél ou a pral  lye  nan  liy  telefón ou  kom   yon  apél  lokal  yo.

Fe apél entenasyonal nan nimewo aksè  lokal  peyi w

Nan Hablax, nou adapte nou a tout  bezwen kliyan se poutet sa nou ofriw yon varyete posibilité lew kominike ak moun ou renmen yo.

Apre sa, nou moutrew koman pouw fe apél  lew sévi ak nimewo lokal nan peyi ou asiyen nan  Hablax

 • Ale nan nimewo aksè nan peyi ou sou sit  Entenet  nou an epi rele  li nan telefón selilé ou oswa nimewo liy  ou afilye a.
 • Apre sa, peze 1 pou jwenn aksè nan meni an an panyol oswa 2 angle epi touswit 1pou endike kew pral fe yon apél.
 • pita, operaté a ap mande ou antre nan nimewo ou vle rele a.
 • Foma ou dwe itilize pou konpoze nimewo an se : 011 + 059 + nimewo telefón+ nimewo kle.
 • Finalman, Peze bouton apél la epi apél ou ap lye. Li rete selman pou moun ki sou lot bout telefón lan pa reponn

Hablax  ofri ou plizyé metod  péman

Anvan ou fe nenpot kalite apél, li enpotan pou gen ase kredi  pou apél ou yo an Ayiti .

Nan fason sa , Hablax  ofri ou plizyé metod pou ou kapab jwenn aksè nan tout sévis nou yo.

Sou yon bo, ou ka fe tranzaksyon  avek kat kredi oswa depi nan antite tankou Visa, MasterCard nan mitan lot moun.

Anplis de sa, ou ka jere tranzaksyon ou nan  PayPal ki reponsab pou debite lajan ou anndan platfóm prensipal yo.

Finalman, nou gen metod péman altenatif tankou transfe labank ,péman nan lajan kach nan kek peyi ak péman ak lajan kriptomonnen.

Aprann tout bagay sou metod  nou yo isit la .

Vizite nou sou www.hablax.com epi jwi benefis yo pi byen ak pi bon kalite apél yo .

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *