Dekouvri tout pwomosyon Digicel Ayiti yo epi mete minit pou fanmiw avek Hablax

Kounya avek Hablax ou kapab pwofite  pwomosyon Digicel Ayiti ou kapab voye minit depi  Brezil oubyen Chili  bay moun yo ki vreman eenpotan pou ou  Ayiti kelkeswa kotew ye nan  mond lan itilize  mobil oubyen  mwayen  web.

Se konsa, avek pwomosyon sa yo fanmiw yo ki Ayiti  kapab pwofite apati  2 jiska 3 fwa plis  vale  ke yo voye an.

Pwofite tout pwomosyon Digicel Ayiti yo ke Hablax genyen pou ou                                      

Nan Hablax, nou konsyan e nou konn sa ki empotan yo pou  kapab toujiou rete an kontak avek fanmiw zanmiw ki Ayiti yo.                               

Sepou sa  nou ofriw pwomosyon espesyal sa yo ou kapab  doublé oubyen triple minit mobil depi  Brezil avek Chili  ou kapab aktive done mobil pou selman $10 USD.

Nan sans, nou chaje pou nou pote pou ou tout enfomasyon  a trave email ou anregistre nan sytem lan.

Lap endikew dat ou t aplike pou pwomosyon, bonis wap revwa epi kijan pouw aktivel.

Sonje byen pwomosyon sa la selman pou moun  ki gen lyj mobil prepeye ki aktif, tou kenbe nan tet nou ke si liy lan peye apre lui pa aplike nan pwomosyon sa yo.

Swiv etap sa yo yon apre lot pouw kapab voye minit ap aktive pwomosyon Digicel Ayiti

Kounya  ou konn tout bagay net de pwomosyon Digicel Ayiti kounya ou pre pouw mete minit  pouw fanmiw e pwofite  Haití epi pwofite de bonis yo .

  • Pwemyeman ou sipoze telechaje Aplikasyon sou mobil  Android ou byen anregistre siw tout fwa kew vle, ou kapab fel  sou web.
  • Yon fwa ranpli tout pwosesis sa yo ale  nan  meni principal la epi seleksyone  dezyem  opsyon “Enviar Recarga”
  • Seleksyon peyi ke wap voye minit lan, nan ka Ayiti metel.
  • Tout swit, chwazi sevis celile an mete enfomasyon yo.
  • Apre, seleksyone kantite kob wap mete epi peze opsyon “Pagar
  • Ahora”. Kenbe nan tet ou kew kapab voye kelkeswa minit kew men avan
  • “Agregar Otra”.
  • Finalman, seleksyone el método ou vle peye an epi yon fwa ke li apwouve minit blan praal jwenn moun lan tou swit.

Pou konnen tout diferan metod  ou kapab peye yo nou mete tout fason yo sousa la.

Fe pati fanmi Hablax epi pwofite de tout  sa nou ofriw yo

Pou Hablax li vreman empotan pouw pwofite  de tout sevis nou yo avek ampil pwomosyon.

Enkwayab  pouw kapab toujou rete konekte AP fanmiw sanw pa janm dekonekte.

Anplis, nou baw 3.50 USD pouw rele  oubyen voye  mesaj si  se premye fwa 5 USD oubyen nou kapab baw 2.50 USD  pou pwemye rechaj de  1 USD.

Finalman  nou envitew  swiv nou sou rezo sosyal yo tankou Facebook, Instagram avek  Twitter.

Pouw kapab jwenn tout bel pwomosyon nou yo sepou tet sa ou dwe fe nou konfyans Hablax.

Pa kite okenn opotinite pase swiv nou sou www.hablax.com.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *