Ayiti Senbòl Rezistans

Jodi a nan Hablax Comunica nou vle rekonèt yon moun enkwayab, Ayiti toujou rezistan.

Ayiti yon pèp avèk gwo rezistans, Ki se kapasite moun genyen pou yo rekipere yo de yon sitiyasyon konplike e kontinye vanse nan lavni. Moun sa yo profite de difikilte yo oswa chòk difisil ke yap viv pou yo jwenn yon benefis ki pèmèt yo jwenn resous itil pou tan kap vini an.

Kalite yon moun ki rezistan

  • Adopte yon atitid pozitif
  • Fè reyalis
  • Sèvi ak imè
  • Mete ou an defi
  • Gen otonomi
  • Konnen tèt ou
  • Kiltive senpati
  • Tolere ensèten
  • konsyans prezan
Jodi a nenpòt kote ou ye nan Hablax Ann selebre Ayiti jodi a, rezistan toujou !!!

An kreyòl nou gen pawòl la: «kenbe, reziste» (rezistans).
-Jean Jacques …defini tèt li kòm moun ki mache, lavi li se yon mach enfini, mache se yon objektif e li reziste an menm tan. Li viv konekte ak tout bagay. Ayiti ou toujou konekte, viv vib ou.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *